profil společnosti bomet invest a.s.

Společnost BOMET INVEST, a.s. vzniknula v roce 2002...

Další text se připravuje, stránka je ve výstavbě.


Společnost se zabývá těmito oblastmi:

 1. Leasing

  Určitá forma pronájmu, kdy pronajímatel - leasingová společnost - pronajímá předmět leasingu nájemci na určitou dobu a ten se zavazuje platit dohodnuté leasingové splátky. Dochází tak k oddělení vlastnictví a užívání majetku - nájemce majetek užívá, ale nevlastní, pronajímatel majetek vlastní, ale neužívá.
 2. . Podrobnější informace naleznete zde. .
 3. Úvěrová činnost

  Úvěrem rozumíme poskytnutí peněžní částky na určitou dobu za odměnu zvanou úrok.
 4. . Podrobnější informace naleznete zde. .
 5. Faktoring

  Smluvně sjednaný průběžný odkup krátkodobých pohledávek. Odkup pohledávek provádí faktoringová společnost buď bez možnosti zpětného regresu na dodavatele (riziko nezaplacení pohledávky přechází na faktoringovou společnost) nebo s možností zpětného regresu (riziko nezaplacení zůstává na dodavateli). Využívá se i varianta, kdy se riziko nezaplacení v dohodnutém poměru dělí mezi faktoringovou společnost a dodavatele.
 6. . Podrobnější informace naleznete zde. .