Úvěrová činnost

Úvěrem rozumíme poskytnutí peněžní částky na určitou dobu za odměnu zvanou úrok.

  1. krátkodobé

    (do 1 roku)
  2. střednědobé

    (1-4 roky)
  3. dlouhodobé

    (nad 4 roky)


Zajímají-li vás další informace kontaktujte nás pomocí tohoto formuláře.