Faktoring

Smluvně sjednaný průběžný odkup krátkodobých pohledávek. Odkup pohledávek provádí faktoringová společnost buď bez možnosti zpětného regresu na dodavatele (riziko nezaplacení pohledávky přechází na faktoringovou společnost) nebo s možností zpětného regresu (riziko nezaplacení zůstává na dodavateli). Využívá se i varianta, kdy se riziko nezaplacení v dohodnutém poměru dělí mezi faktoringovou společnost a dodavatele.

Podmínky

na pohledávky:

  1. doba splatnosti pohledávek nesmí být delší než 180 dní
  2. pohledávka vznikla na základě dodavatelského nezajištěného úvěru
  3. nesmí s ní být spojena jiná práva třetích osob (např. možnost vzájemné kompenzace pohledávek)
  4. musí existovat možnost postoupení (cese) pohledávky
  5. pohledávka je za subjektem pro faktoringovou společnost s akceptovatelnou bonitou a z přijatelné země.

Cena faktoringu

se skládá ze svou položek:

  1. faktoringový poplatek (procento z celkové výše pohledávky)
  2. úrok (z částky, která je ihned uhrazena faktoringovou společností - 60-99% z výše pohledávky)


Zajímají-li vás další informace kontaktujte nás pomocí tohoto formuláře.